Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen van verblijven via de site http://www.lescabanesderensiwez.be. Ze maken integraal  deel uit van  elk contract  afgesloten tussen de camping en haar klanten.

Elke klant bevestigt op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden alvorens een verblijf te reserveren, en dat zowel voor zichzelf als voor alle andere personen die deelnemen aan het verblijf.

Conform de huidige wetgeving worden deze algemene voorwaarden voor de afsluiting van elk contract voor de verkoop van verblijven ter informatie voorgelegd aan de klant. Ze zijn eveneens verkrijgbaar op schriftelijk verzoek, gericht aan het adres van  de maatschappelijke zetel.

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden
2.1 Prijs en betaling
De prijs van een verblijf wordt steeds opgegeven in euro, inclusief btw. We maken de klant erop attent dat verblijftaksen en andere kosten niet in de prijs zijn inbegrepen.

Voor de reservering van kampeerplaatsen: Elke huurovereenkomst is nominatief  en kan niet worden overgedragen. De huurovereenkomst wordt pas van kracht  na ons akkoord en na ontvangst van het volledige bedrag van  het verblijf en de reserveringskosten.

Voor de reservering van hutten: Elke huurovereenkomst is nominatief en kan niet worden overgedragen. De huurovereenkomst wordt pas van kracht na ons akkoord en na ontvangst van het volledige bedrag van  het verblijf en de reserveringskosten.
Bij elke niet-aangegeven vertraging wordt de hut/kampeerplaats beschikbaar 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het reserveringscontract. Na die termijn en bij gebrek aan een schriftelijke boodschap, wordt de reservering geannuleerd en blijft het voorschot verworven door de campingdirectie.

2.2 Wijzigingen in de reservering
Er wordt geen korting toegekend in geval van laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek.

2.3 Annulering
Elke reservering die niet volgens de algemene verkoopvoorwaarden wordt betaald, zal worden geannuleerd.

2.4 Herroeping
De wettelijke bepalingen met betrekking tot herroepingsrecht bij verkoop op afstand zoals voorzien door de Consumentenwetgeving, gelden niet voor toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van de Consumentenwetgeving).
Wanneer hij een verblijf bestelt bij de camping heeft de klant dus niet het recht om zijn bestelling te herroepen.

2.5 Annulatieverzekering
We raden u aan een annuleringsverzekering te nemen. Dit contract biedt u de garantie dat u de betaalde bedragen kunt terugvorderen wanneer u uw verblijf moet annuleren of wanneer u vervroegd moet vertrekken door bepaalde omstandigheden (ziekte, ongeval, enz.).

Artikel 3 – Verloop van het verblijf
3.1 Aankomst en vertrek
Voor de huurhutten en de camping: aankomen kan vanaf 16 uur, vertrekken tot 11 uur (behalve zondag), en dat ongeacht de dag van de week.

3.2 Waarborg
Per verblijf wordt er een waarborg  gevraagd. Deze wordt u binnen de twee weken na uw vertrek teruggestort. Eventuele schade wordt gefactureerd bovenop de prijs van het verblijf en de eindschoonmaak als u het verblijf niet perfect schoon hebt achtergelaten.

3.3 Vertrek
Wanneer de sleutel na 11 uur wordt teruggebracht of de plaats na 11 uur wordt ontruimd, wordt een extra overnachting in rekening gebracht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de voorziene vertrekdatum worden aangevraagd.

3.4 Intern reglement
Zoals de wet vereist, dient u zich te houden aan ons intern reglement, dat uithangt aan onze receptie en waarvan u op aanvraag een exemplaar krijgt.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
De camping wijst elke verantwoordelijk voor schade aan het materiaal van de kampeerder / caravaneigenaar af. Een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering voor uw materiaal is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC, enz.).

Artikel 5 – Toepasbaar recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil betreffende hun toepassing valt onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank of de handelsrechtbank van Luik.